Slovenský milionár nad svetovým

Novinky09.04.2021
Takmer dvom tretinám slovenských dolárových milionárov v minulom roku narástla hodnota majetku napriek koronašoku a najväčšej kontrakcii globálnej ekonomiky od druhej svetovej vojny. Vyplýva to z J&T BANKA Wealth Reportu 2020. Boli na tom v priemere lepšie ako svetoví dolároví milionári, s ktorými sa zhodujú, že hlavným faktorom ovplyvňujúcim ich bohatstvo v najbližšom čase budú disrupcie späté s koronavírusom.

V roku 2019 skoro osem z desiatich slovenských boháčov s investovateľným majetkom aspoň jeden milión dolárov konštatovalo nárast hodnoty svojho bohatstva, keď sa ekonomike a podnikateľskému sektoru darilo relatívne solídne a rizikové aktíva vrátane akcií a dlhopisov doručili nadštandardné zhodnotenie.

V minulom roku sa podiel milionárov, ktorí zbohatli, znížil na 63 percent, pričom takmer 30 percentám bohatstvo stagnovalo, čo je stále veľmi solídne číslo vzhľadom na prepuknutie pandémie koronavírusu.

Negatívne dosahy šoku na majetok tlmili fakty, že išlo o zdravotnú krízu a nie krízu vyvolanú nerovnováhami ekonomickej sústavy, kde recesia trvala rekordne krátko – len v priebehu prvého a druhého kvartálu, ako aj bezprecedentne rýchla a veľká odpoveď vlád (hoci o slovenskej to nemožno konštatovať) prostredníctvom fiškálnych stimulov a centrálnych bánk, najmä prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania.

To vyústilo do faktu, že svetová ekonomika sa už od mája minulého roka začala systematicky oživovať, špeciálne sektory na čele s technológiami, ktoré neboli zasiahnuté obmedzeniami sociálneho odstupu a lockdownami, čo sa pretavilo aj do vymazania strát akciových a dlhopisových trhov a ich posunom na nové historické maximá.

Pritom práve príjmy z podnikania/zamestnania, akcie a dlhopisy sa spolu s nehnuteľnosťami, ktoré dlhodobo patria medzi najpopulárnejšie investície bohatých Slovákov (pričom na Slovensku dopyt prevyšuje ponuku okrem nízkych úrokových sadzieb aj pre byrokraciu spätú so získaním územného a stavebného povolenia, čo sa podpisuje pod prudký rast cien), najviac podpísali pod zmenu bohatstva slovenských milionárov.

V porovnaní so svetovým priemerom sa slovenským „členom klubu šiestich núl“ darilo lepšie. The Wealth Report 2021 od spoločnosti Knight Frank hovorí, že „len“ 49 percent globálnych dolárových milionárov v minulom roku zbohatlo, 27 percentám sa zásadnejšie majetok nezmenil a schudobnela takmer štvrtina z nich.

COVID-19 bude naďalej vplývať na bohatstvo

Až 78 slovenských milionárov očakáva, že najväčší vplyv na tvorbu a udržanie bohatstva budú mať v najbližších kvartáloch ekonomické následky koronavírusu. Vskutku možno hovoriť najmä o pomalom tempe vakcinácie proti vírusu a s tým spätým predlžovaním rôznych obmedzení, čo bude odďaľovať a limitovať väčšie ekonomické oživenie.

V tomto smere sa zhodujú s postojom svetových milionárov, kde až 80 z nich predpokladá, že disrupcia spätá s ochorením COVID-19 je najväčšou hrozbou, ktorá ovplyvní ich majetok v nasledujúcich 12 mesiacoch.

Každý druhý slovenský milionár sa obáva, že obchodná vojna a politické napätie medzi štátmi sa negatívne podpíšu pod hodnotu jeho bohatstva, nasledované zlým stavom verejnej správy a korupciou u 26 percent opýtaných.

 V prípade globálneho prieskumu Knight Frank sa ako druhá najväčšia hrozba umiestnila so 49 percentami vládna politika a na treťom mieste dane a ich očakávané zvyšovanie, pričom až štvrté miesto patrí geopolitike a obchodných vojnám.