Bude bohatstvo slovenských milionárov rásť aj tento rok?

Novinky17.04.2024
V minulom roku sme boli svedkami nárastu majetku slovenských dolárových milionárov. Aké faktory prispeli k rastu ich bohatstva a aký vývoj majetku očakávajú v roku 2024?

Podľa najnovšieho prieskumu J&T BANKA WEALTH REPORT a analyzovaných trendov je zjavné, že faktory ovplyvňujúce tvorbu bohatstva dolárových milionárov v minulom roku podliehali dynamickým zmenám. Z prieskumu vyplýva, že rok 2023 možno z hľadiska zhodnocovania majetku milionárov označiť ako obdobie stabilizácie a mierneho rastu. Takmer 62 percent slovenských dolárových milionárov uviedlo nárast hodnoty svojho majetku v minulom roku. Tento pozitívny trend je pozoruhodný najmä v kontexte náročného roku 2022, ktorý poznačila vysoká inflácia, energetický šok, geopolitické neistoty a dozvuky pandémie koronavírusu.   

Konkrétne viac ako polovica uviedla jednociferný nárast. Desatina milionárov deklarovala, že výrazne zbohatla viac ako o 10 percent. Ide o podstatne lepšie čísla v porovnaní s rokom 2022. Vtedy len približne tretina z nich registrovala rast hodnoty majetku a pätina slovenských milionárov zaznamenala pokles hodnoty svojho bohatstva. V roku 2023 teda medziročne výrazne ubudlo tých, ktorí deklarujú pokles hodnoty majetku – z 21 percent na 8 percent slovenských milionárov.

Negatívne faktory, ktoré v roku 2022 spomaľovali tvorbu bohatstva, jednoducho ustúpili, čo sa pozitívne prejavuje v lepšom zhodnotení podnikateľských aktivít, ako aj výnosov z investícií do akcií, dlhopisov a private equity. Rast cien energií, ktorý v minulosti obmedzoval tvorbu bohatstva, sa zmiernil, čo spolu s poklesom inflácie vytvorilo priaznivé podmienky pre príjmy z podnikania či zo zamestnania. Toto boli kľúčové faktory, ktoré spolu s príjmami z prenájmov prispeli k rastu majetku slovenských milionárov v roku 2023.

Vnímajú rok 2024 optimisticky?

Hospodársky rast by sa mal zrýchliť, keď sa zvýšia reálne disponibilné príjmy, ktoré sa prejavia vo väčšej spotrebe domácností. Zlepšenie by malo zaznamenať aj podnikanie pri poklese trhových úrokových sadzieb z dôvodu očakávaného uvoľňovania menovej politiky. To sa pozitívne podpíše na príjmoch z podnikania, respektíve zo zamestnania, ako aj na stabilizácii v oblasti rezidenčných nehnuteľností.

Celkovo  sú vyhliadky slovenských dolárových milionárov na rok 2024 optimistické, pričom viac ako 66 percent z nich predpokladá ďalší nárast hodnoty svojho majetku, najčastejšie opäť jednociferný nárast, a takmer žiaden neočakáva pokles. Podľa slovenských dolárových milionárov sú kľúčovými zdrojmi rastu ich majetku v nasledujúcom období investície do akcií, dlhopisov, nehnuteľností, ako aj alternatívnych aktív ako hedgeové fondy alebo private equity. Stále zostávajú závislí od dynamiky svetového trhu a makroekonomických faktorov, no sú pevne presvedčení, že správne investičné rozhodnutia a podnikateľská múdrosť umožnia ďalší rast ich bohatstva v nadchádzajúcom roku.