2022
Wealth Report 2022

Spoločnosť

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2022Spoločnosť

Všeobecná populácia považuje za najpálčivejší problém Slovenska ceny energií.

53
67
Slovenská republika
Česká republika

Súčasné najpálčivejšie problémy Slovenska

Dolároví milionári na Slovensku a bežná populácia sa pri hodnotení súčasných problémov Slovenska pomerne rozchádzajú. Viac ako polovica slovenských milionárov považuje za najpálčivejší problém Slovenska nedostatok lídrov a politickej vízie. Tretina s tým súvisiacu nestabilitu na politickej scéne.

Čiastočná zhoda nastáva pri cenách energií, ktoré považuje za najväčší problém Slovenska 43 percent milionárov a 53 percent slovenskej populácie. Populácia však považuje v porovnaní s milionármi za väčší problém Slovenska fungovanie zdravotníctva či korupciu. Nedostatok lídrov a politickej vízie ju až tak netrápi.

Súčasné najpálčivejšie problémy na Slovensku

Slovenská republika
Česká republika

Milionári a Európska únia

Napriek tomu, že politika nulových úrokových sadzieb ECB spolu s programami nákupu aktív a otáľanie s utiahnutím menovopolitických oprát sú vnímané podstatnou časťou slovenských dolárových milionárov ako jeden z dôvodov vysokej inflácie, prevažná väčšina z nich vníma členstvo v eurozóne ako pozitívum. Milionári sa obávajú, že pri existencii vlastnej meny by bola lokálna menová politika vo vleku politických lídrov ešte viac tolerantná voči cenovým tlakom a inflácia ešte vyššia aj pre možné oslabenie devízového kurzu. Okrem toho by sme si pravdepodobne požičiavali na trhoch za výrazne vyššie úrokové sadzby, čomu teraz čelí Česká republika.

V kontexte vojny na Ukrajine rastie popularita názoru, že EÚ by si mala vybudovať vlastnú armádu, čo si myslia takmer dve tretiny slovenských dolárových milionárov, a nespoliehať sa len na členstvo väčšiny krajín v NATO. Vlastná armáda otvára priestor na zahraničnú politiku menej závislú od USA, s ktorými má EÚ už dlhší čas určité trecie plochy vo viacerých oblastiach vrátane ekonomiky. Na druhej strane, vyše 60 percent našich milionárov odmieta smerovanie EÚ k federalizácii a odovzdávanie kompetencií a riadenia na centrálnu úroveň. Preferujú, aby EÚ bola najmä ekonomické združenie s voľným trhom.

Postoje k Európskej únii

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov