2022
Wealth Report 2022

Spoločnosť

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2022Spoločnosť

Najpálčivejším problémom Slovenska je podľa milionárov nedostatok lídrov a politickej vízie.

51
31
Slovenská republika
Česká republika

Súčasné najpálčivejšie problémy Slovenska

Dolároví milionári na Slovensku a bežná populácia sa pri hodnotení súčasných problémov Slovenska pomerne rozchádzajú. Viac ako polovica slovenských milionárov považuje za najpálčivejší problém Slovenska nedostatok lídrov a politickej vízie. Tretina s tým súvisiacu nestabilitu na politickej scéne.

Čiastočná zhoda nastáva pri cenách energií, ktoré považuje za najväčší problém Slovenska 43 percent milionárov a 53 percent slovenskej populácie. Populácia však považuje v porovnaní s milionármi za väčší problém Slovenska fungovanie zdravotníctva či korupciu. Nedostatok lídrov a politickej vízie ju až tak netrápi.

Súčasné najpálčivejšie problémy na Slovensku

Slovenská republika
Česká republika

Milionári a Európska únia

Napriek tomu, že politika nulových úrokových sadzieb ECB spolu s programami nákupu aktív a otáľanie s utiahnutím menovopolitických oprát sú vnímané podstatnou časťou slovenských dolárových milionárov ako jeden z dôvodov vysokej inflácie, prevažná väčšina z nich vníma členstvo v eurozóne ako pozitívum. Milionári sa obávajú, že pri existencii vlastnej meny by bola lokálna menová politika vo vleku politických lídrov ešte viac tolerantná voči cenovým tlakom a inflácia ešte vyššia aj pre možné oslabenie devízového kurzu. Okrem toho by sme si pravdepodobne požičiavali na trhoch za výrazne vyššie úrokové sadzby, čomu teraz čelí Česká republika.

V kontexte vojny na Ukrajine rastie popularita názoru, že EÚ by si mala vybudovať vlastnú armádu, čo si myslia takmer dve tretiny slovenských dolárových milionárov, a nespoliehať sa len na členstvo väčšiny krajín v NATO. Vlastná armáda otvára priestor na zahraničnú politiku menej závislú od USA, s ktorými má EÚ už dlhší čas určité trecie plochy vo viacerých oblastiach vrátane ekonomiky. Na druhej strane, vyše 60 percent našich milionárov odmieta smerovanie EÚ k federalizácii a odovzdávanie kompetencií a riadenia na centrálnu úroveň. Preferujú, aby EÚ bola najmä ekonomické združenie s voľným trhom.

Postoje k Európskej únii

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov