2021
Wealth Report 2021

Wealth
Report
2021

J&T BANKA

Unikátny výskum správania, názorov a zámerov slovenských a českých dolárových milionárov, ktorý iniciovala J&T BANKA, expert na investície a na správanie majetných a náročných ľudí.

AKO DOLÁROVÝ MILIONÁR VYZERÁ

 

Dolároví milionári sú v oboch krajinách na svojom vrchole a naplno aktívni. S narastajúcim vekom prvej generácie ponovembrových úspešných dochádza čím ďalej, tým vo väčšej miere k odovzdávaniu rodinného bohatstva mladším generáciám. Či už potomkovia rozbiehajú vlastný biznis, alebo sa zapájajú do riadenia toho rodinného, začínajú tvoriť novú generáciu dolárových milionárov, mladších tridsiatnikov.

Dolároví milionári sú vo všeobecnosti najčastejšie majiteľmi firiem a podnikateľmi či vedúcimi pracovníkmi a členmi dozornej rady alebo predstavenstva. Svet dolárových milionárov je aj naďalej svetom mužským, hoci medzi našimi bohatými medziročne došlo k nárastu počtu žien.

ZRELÍ PÄŤDESIATNICI

Vzhľadom na to, že procesy odovzdávania rodinného majetku sú iba v začiatkoch, nastupujúca generácia mladých milionárov zatiaľ neomladí celkovú populáciu tuzemských milionárov. Priemerný vek slovenských dolárových milionárov je 52 rokov, nad touto hranicou sa nachádza necelá polovica bohatých, tretina je vo veku do 50 rokov. V Česku sú dolároví milionári o dva roky starší. Necelých 40 % českých bohatých je vo veku do 50 rokov.

SVET MUŽOV

Rovnako ako vo svete, aj u nás stále platí, že svet dolárových milionárov je mužským svetom. Na Slovensku ho tvorí 91 % mužov, v Česku 87 % mužov. Dlhodobo možno pozorovať, že vo vodách našich úspešných sa nachádza približne 10 % žien. V porovnaní so svetom, kde sa ženy milionárky všeobecne objavujú v rodinách, v ktorých sa majetok odovzdáva po niekoľko generácií, môžeme aj u nás očakávať, že ich podiel bude stúpať, hoci veľmi pozvoľna.

NA VRCHOLE SVOJICH PRACOVNÝCH SÍL

Oproti zahraničným sú naši dolároví milionári stále aktívnymi podnikateľmi a ešte sa nachádzajú vo fáze budovania rodinného bohatstva. Aj napriek narastajúcemu veku sú naši úspešní pracovne veľmi aktívni a najviac ich zastáva pozíciu majiteľa či konateľa firmy (v SR 64 %, v ČR 57 %), vedúceho pracovníka (6 % v SR, 11 % v ČR) alebo osoby samostatne zárobkovo činnej (3 % v SR, 10 % v ČR,). Najmä na Slovensku sme medzi dolárovými milionármi svedkami nárastu penzistov (15 %).

01.
wealthreport wealthreport
Wealth report 2021

Kategória Investície

Zobraz viac
02.
wealthreport wealthreport
Wealth report 2021

Kategória Ekonomika

Zobraz viac
03.
wealthreport wealthreport
Wealth report 2021

Kategória Spoločnosť

Zobraz viac
Metodika prieskumu

Prieskum, ktorý prebiehal v októbri 2021, realizovala J&T BANKA v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd

Kontakt

J&T BANKA, a. s.,
pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava

Milan Janásik
PR manažér a hovorca J&T BANKY
janasik@jtbanka.sk

.pdf

Stiahnite si kompletnú správu z prieskumu J&T BANKA Wealth Report 2021