2023
Wealth Report 2023

Wealth
Report
2023

J&T BANKA

Unikátny výskum správania, názorov a zámerov slovenských a českých dolárových milionárov, ktorý iniciovala J&T BANKA, expert na investície a na správanie majetných a náročných ľudí.

Kto je dolárový milionár

 

Dolároví milionári sú v oboch krajinách na svojom vrchole a naplno aktívni, v porovnaní s minulým rokom sa ich priemerný vek nezmenil. Až v polovici prípadov ide o podnikateľov či majiteľov firiem po päťdesiatke – na Slovensku je priemerný vek dolárového milionára 53 rokov, v prípade Česka 55 rokov. Sedmina milionárov je už v dôchodkovom veku.

Aj keď svet dolárových milionárov zostáva aj naďalej svetom mužským, každým rokom rastie zastúpenie žien. Tento rok sa podiel žien medzi milionármi zvýšil na Slovensku už na 16 percent (z 11 percent v predošlom roku), v Česku je to veľmi podobné, keď majú ženy zastúpenie v 13 percentách. V porovnaní so svetom, kde sa ženy milionárky všeobecne objavujú v rodinách, v ktorých sa majetok odovzdáva po niekoľko generácií, môžeme aj u nás očakávať, že ich podiel bude aj naďalej stúpať, hoci veľmi pozvoľna.

01.
wealthreport wealthreport
Wealth report 2023

Kategória Investície

Zobraz viac
02.
wealthreport wealthreport
Wealth report 2023

Kategória Ekonomika

Zobraz viac
03.
wealthreport wealthreport
Wealth report 2023

Kategória Spoločnosť

Zobraz viac
Metodika prieskumu

Prieskum, ktorý prebiehal v októbri 2021, realizovala J&T BANKA v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd

Kontakt

J&T BANKA, a. s.,
pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava

Milan Janásik
PR manažér a hovorca J&T BANKY
janasik@jtbanka.sk

.pdf

Stiahnite si kompletnú správu z prieskumu J&T BANKA Wealth Report 2023