2023
Wealth Report 2023

Ekonomika

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2023Ekonomika

Majetok milionárov za posledný rok narástol.

62
73
Slovenská republika
Česká republika

Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie

Hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie z hľadiska investícií sa v očiach slovenských aj českých dolárových milionárov, ako aj bežnej populácie po minuloročnom historicky najhoršom sentimente zlepšilo. Vysvetlenie možno nájsť v tom, že to najhoršie z inflačného a energetického šoku majú ekonomika aj spotrebitelia za sebou. Inflácia už dosiahla vrchol a jej dynamika sa zvoľňuje a súčasne sa nenaplnil čierny scenár energetickej krízy s nedostatkom plynu, ktorého ruské dodávky dokázala Európa nahradiť z iných zdrojov a jeho ceny poklesli z extrémnych úrovní v druhej polovici minulého roka podobne ako ceny elektriny.

Hoci skepsa ustupuje, pri hodnotení ekonomickej situácie sú milionári stále obozretní, keďže hospodársky rast sa spomaľuje, životná úroveň klesá pri poklese reálnych disponibilných príjmov a inflácia stále nie je úplne pod kontrolou. Milionári sa zároveň obávajú ďalších krokov hospodárskej politiky. Vnímajú urgentnú potrebu veľkých reforiem na zlepšenie konkurencieschopnosti, ako aj konsolidácie verejných financií. Predpokladajú, že riešenie týchto výziev bude len čiastočné a pomalé a bude si vyžadovať zvyšovania daní (aj cez mimoriadne zdaňovania firemných ziskov), ako aj znižovanie výdavkov. Naopak, značná časť bežnej populácie sa pozerá do budúcnosti viac optimisticky, keď očakáva pokračovanie politiky štedrého sociálneho štátu a prijatie viacerých populistických predvolebných sľubov.

Ako hodnotia dolároví milionári súčasnú ekonomickú situáciu na škále od 1 (hrozba pre investovanie) do 10 (príležitosť pre investovanie)

SK milionári
CZ milionári

Vývoj bohatstva a majetku

Posledných 12 mesiacov možno z hľadiska zhodnocovania majetku milionárov označiť ako obdobie stabilizácie, prípadne za obrat trendu po turbulentnom roku 2022, ktorý bol poznačený vysokou infláciou, energetickým šokom, stále nedokonale fungujúcimi logistickými reťazcami spolu s negatívnymi efektmi ruskej invázie na Ukrajinu. Najviac dolárových milionárov deklaruje, že ich bohatstvo narástlo o 2 % až 9 %. Výrazne teda ubudlo tých, ktorí deklarujú pokles hodnoty majetku, na Slovensku z 21 % na 8 % a v Českej republike z 18 % na 4 %.

Jednoducho negatívne faktory, ktoré v minulom roku spomaľovali tvorbu bohatstva, ustupujú, čo sa pozitívne prejavuje aj v odraze cien akciových a čiastočne aj dlhopisových trhov. Príjem z podnikania je stále pre vývoj bohatstva dôležitý, predovšetkým pri mladších dolárových milionároch.

Vývoj bohatstva milionárov v roku 2023

Slovenská republika
Česká republika

Čo prispelo ku zmene bohatstva

Slovenská republika
Česká republika

Očakávaný vývoj bohatstva a majetku

V otázke očakávaného vývoja bohatstva na ďalších 12 mesiacov sú dolároví milionári optimistickí. Tri štvrtiny z nich očakávajú nárast hodnoty svojho majetku, najčastejšie opäť v rozmedzí 2 % až 9 %. Výrazný pokles svojho majetku nepredpokladá žiaden z nich. Aj do budúcnosti očakávajú dolároví milionári, že zbohatnú predovšetkým vďaka investíciám, popri dlhopisoch a akciách očakávajú zaujímavý prínos pre ich bohatstvo aj od investičných nehnuteľností.

Odznievanie inflácie dá priestor na ukončenie cyklu zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami s možnosťou mierneho uvoľnenia menovej politiky, čo by sa malo pozitívne prejaviť aj v raste akciových trhov a mnohých tried dlhopisov. Nižšie trhové úrokové sadzby by zároveň mohli stabilizovať trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami. Stabilným zdrojom bohatstva zostane príjem z podnikania, ktorému by sa mohlo dariť viac ako doteraz pre zlepšujúce sa hospodárske výhľady.

Očakávaný vývoj bohatstva 2024

Slovenská republika
Česká republika

Čo prispeje k zmene bohatstva
v nasledujúcich 12 mesiacoch

Slovenská republika
Česká republika

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov