EÚ a slovenskí milionári: Výhody aj kritika v prieskume

Novinky26.06.2024
Slovenskí dolároví milionári sú dlhodobo a nespochybniteľne presvedčení, že členstvo v Európskej únii je pre nás výhodné a výrazne prispieva k rastu kvality života, pričom veľmi pozitívne hodnotia aj prijatie eura. Na druhej strane sú nespokojní s jej viacerými reguláciami. Pozrime sa, čo všetko ukázal aktuálny prieskum J&T BANKA WEALTH REPORT.

Naši dolároví milionári sa dlhodobo stotožňujú so základnou myšlienkou hospodárskej spolupráce, na ktorej bola po 2. svetovej vojne vybudovaná Európska únia. Jednou z najväčších výhod členstva je bezbariérový prístup na vyše 450-miliónový spoločný trh. Až 83 % slovenských milionárov si uvedomuje pozitívny vplyv EÚ na ich životnú úroveň. Milionári mimoriadne kladne vnímajú aj vstup Slovenska do eurozóny, čo deklaruje až 96 % z nich. Vzhľadom na to, že väčšina obchodných partnerov slovenských podnikateľských subjektov je súčasťou eurozóny, prijatie rovnakej meny odstránilo kurzové riziko a zníženie transakčných nákladov pri konverzii mien spolu s úsporami v administratíve a účtovníctve.

Pozitíva síce naďalej prevyšujú nad kritikou, ale dve tretiny milionárov deklarujú, že prílišná snaha o reguláciu či centralizáciu rozhodnutí nemá žiaduci dosah na členské krajiny, pretože ohrozuje ich konkurencieschopnosť. Zároveň 76 % konštatuje, že únia začína technologicky zaostávať za Spojenými štátmi a dynamicky sa rozvíjajúcimi ázijskými ekonomikami práve pre reguláciu, ktorá neprospieva podnikateľskému prostrediu.

Zároveň úsilie Európskej únie o záchranu planéty vníma viac ako 75 % milionárov. Deje sa tak aj napriek tomu, že najväčší znečisťovatelia planéty skleníkovými plynmi sú k snahám únie a k prírode ľahostajní.

Napriek určitým kritickým postojom si naši milionári myslia, že je stále lepšie byť súčasťou Európskej únie, ako sa z nej snažiť vystúpiť. Jednoducho výhoda spoločného trhu prevažuje nad všetkými negatívami. Okrem toho stále nie je neskoro upraviť smerovanie politík únie tak, aby sa viac priklonila k princípom voľného trhu, ktorý by zlepšil podnikateľské prostredie a vytvoril by potenciál na rýchlejší rast ekonomík a životnej úrovne. V tomto kontexte by slovenskí milionári ocenili aktívnejšiu rolu Slovenska v únii. Súčasne si myslia, že slovenskí politici často zhadzujú problémy na Európsku úniu, aby zakryli vlastnú neschopnosť a nekompetentnosť, čo deklaruje až 89 % z nich.