Do akcií sami, do fondov s bankármi

Novinky26.05.2022
Hoci akcie netvoria ani pätinu finančného majetku slovenských dolárových milionárov, investovanie do nich v minulom roku výrazne prispelo k rastu ich bohatstva. Väčšinu investícií na akciových trhoch pritom realizujú po konzultácii so svojimi bankármi. Vyplýva to z J&T BANKA Wealth Reportu 2021.

V ostatných rokoch vidieť systematický rast podielu akcií na majetku slovenských milionárov, keď si s rastom finančného rozhľadu a skúseností uvedomujú, že napriek výkyvom počas kríz dokážu z dlhodobého hľadiska veľmi dobre zhodnotiť majetok a poraziť infláciu.

Expozíciu voči akciám má viac ako osem z desiatich dolárových milionárov na Slovensku. Priamy nákup konkrétnych akciových titulov je najrozšírenejšou formou investovania do akcií so 47-percentným podielom, pred nákupom investičných fondov so 44 percentami a pasívnym investovaním do verejne obchodovaných firiem prostredníctvom ETF fondov, do ktorých investuje každý tretí majetný Slovák.

Vo všeobecnosti pritom platí, že priamy nákup akcií preferujú skôr mladší milionári, pričom u starších dominuje expozícia prostredníctvom fondov. Skôr narodení milionári nad 50 rokov nechávajú správu svojho akciového portfólia predovšetkým na profesionálnych portfólio manažérov, nemusia tak na dennej báze sledovať vývoj na trhu a reagovať naň.

 

Pri stockpickingu sa milionári spoliehajú v nadpolovičnej väčšine sami na seba, dupľom to platí najmä o mladšej generácii, ktorá má solídny prehľad o finančných trhoch. Chcú si pri menších investovaných sumách skúsiť svoju schopnosť čítať a odhadovať trhový vývoj, keďže konkrétne akciové tituly majú len menšinový podiel na celkovej expozícii bohatých Slovákov, najmä podnikateľov či manažérov, voči akciovým trhom.

Naopak, v prípade investičných či ETF fondov, ktoré tvoria z objemového pohľadu väčšinu akciovej zložky majetku našich milionárov, robí samostatné rozhodnutie pri nákupe len približne pätina z nich. Drvivá väčšina – až 70 percent v prípade podielových fondov či fondov kvalifikovaných investorov, si nechá poradiť s výberom u svojho bankára. Bankári tak rozhodne nestrácajú svoju autoritu a sú hlavným zdrojom informácií, z ktorého sa bohatí dozvedajú o nových investičných trendoch, pričom ovplyvňujú rozhodujúcu, takmer 60-percentnú časť investičného majetku.