2020
Wealth Report 2020

Životný štýl

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2020Životný štýl

Ukázalo sa, že v podnikaní, práci, ale aj v predaji je stále priestor pre ďalšie využitie digitálnych technológií.

91
93
Slovenská republika
Česká republika

Dolároví milionári a životný štýl

Zastavenie pracovného tempa v podobe lockdownu otvorilo oči celej spoločnosti. Aj dolároví milionári si uvedomili, že nemusia toľko času tráviť v kancelárii a na pracovných schôdzkach, že firmy fungujú aj bez nich a oni môžu v pokoji pracovať z domu. S tým súvisí aj ich väčšie otvorenie sa digitálnym technológiám, Viac ako 90 % dolárových milionárov v nich vidí priestor na ďalšie využitie. 

Spomalenie okolitého sveta využili milionári aj celková populácia aktívne. Získaný voľný čas venovali predovšetkým svojej rodine a sebe samým. Posilnili svoj vzťah s potomkami aj s partnermi, začali si viac všímať svoje telo a robiť niečo pre zdravie a v neposlednom rade si uvedomili, čo ich skutočne napĺňa. Vypadnutie z pracovného tempa im pomohlo uvedomiť si, čo ich skutočne napĺňa. Vďaka uzatvoreniu hraníc objavili opäť krásy domoviny a čaro slovenskej či českej prírody.

Zmeny životného štýlu v súvislosti s pandémiou

Slovenská republika
Česká republika

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov