2022
Wealth Report 2022

Investície

Otestuj sa
wealthreport wealthreport
WR2022Investície

Pre úspech v investovaní je dôležitejší než časovanie trhu výber akcií.

82
85
Slovenská republika
Česká republika

Akcie zahraničných firiem

Napriek tomu, že rok 2022 bol jedným z historicky najhorších na akciových trhoch, akcie zahraničných firiem si udržali prvé miesto z hľadiska potenciálu najzaujímavejšieho zhodnotenia medzi slovenskými dolárovými milionármi už tretí rok po sebe. Na najvyšší stupienok ich dalo takmer 40 percent našich a tretina českých milionárov.

Ukazuje to rastúci finančný rozhľad milionárov, ktorí si dobre uvedomujú, že sú to práve akcie ako rizikové aktíva, ktoré dokážu doručiť z dlhodobého hľadiska najväčšie zhodnotenie zo všetkých hlavných tried finančných aktív, a to napriek zvýšenej volatilite. Tá je však čoraz viac vnímaná ako vstupenka, ktorú je potrebné zaplatiť za vynikajúce dlhodobé výnosy porážajúce infláciu. Nejde v podstate o synonymum rizika, ale bohatstva. Preto je aj pri turbulenciách počas investovania potrebné zostať pokojný, pretože to je jedna z najdôležitejších podmienok úspechu na akciových trhoch. Už investičná legenda Warren Buffett povedal, že akciové trhy sú nástrojom presunu kapitálu od netrpezlivých k trpezlivým. Okrem toho milionári vnímajú, že akcie nakúpené počas komplikovaných období na finančných trhoch so zníženými valuáciami by mali mať potenciál veľmi solídneho zhodnotenia.

Stavebné pozemky a rezidenčné nehnuteľnosti

Realitný trh v podobe stavebných pozemkov a rezidenčných nehnuteľností si síce udržal druhé a tretie miesto z hľadiska potenciálu najvyššieho zhodnotenia, no medziročne im verí približne o tretinu menej slovenských dolárových milionárov, pričom podobný trend bol zaznamenaný aj u českých.

Podpísalo sa pod to mimoriadne dynamické a synchronizované zvyšovanie základných úrokových sadzieb centrálnymi bankami prakticky po celom svete v reakcii na vysoké inflačné tlaky, z globálneho hľadiska najvyššie za ostatné štyri dekády, pri rekordnom raste spotrebiteľských cien v eurozóne. Vyššie úrokové sadzby budú prirodzene znižovať tlaky na rast cien nehnuteľností a dokonca tlačiť ich ceny nadol, keď sa budú stávať ťažšie dostupnými pri raste nákladov na ich financovanie, čo bude limitovať dopyt po nich. Navyše ceny na realitnom trhu boli po predchádzajúcom dlhom období nulových úrokových sadzieb vytlačené na vysoké úrovne, čo znižovalo ich atraktivitu z investičného pohľadu.

Na druhej strane milionári si všímajú aj ponukovú stranu, ktorá je obmedzená (aj pre rigiditu a zastaranosť územných plánov s nízkou ochotou ich aktualizovať), stavia sa málo a pomaly, čo by mohlo obmedzovať prípadné poklesy cien a pretaviť sa len do spomalenia ich rastu či stagnácie v najbližšom období.

Private equity

Prieskum prvýkrát do rebríčka hodnotenia potenciálneho rastu investícií zaradil samostatne aj investície do private equity. Viac ako pätina slovenských a podobný podiel českých dolárových milionárov si myslí, že atraktívne zhodnotenie by vedeli doručiť práve investície do private equity fondov. Ide o alternatívny druh investície, ktorá sa stáva čoraz populárnejším a viac zastúpeným nástrojom v ich portfóliách. Investičné stratégie takýchto fondov nie sú zviazané toľkými pravidlami ako klasické fondy kolektívneho investovania, čo so sebou prináša o čosi vyššie riziko, zároveň však aj potenciálne vyššie výnosy. Inou pozitívnou vlastnosťou private equity je, že firmy v rámci private equity fondov nie sú verejne obchodované a v čase pohybov na trhoch nepodliehajú veľkým výpredajom ako firmy kótované na burzách, čo bolo možné pozorovať počas posledného
roka.

Korporátne dlhopisy

Popularita korporátnych dlhopisov medzi majetnými ľuďmi na Slovensku stúpla oproti ostatnému vydaniu Wealth Reportu o polovicu, a to na 16 percent. Jedným z hlavných faktorov rastu ich obľúbenosti je rast výnosov do splatnosti, čo vytvára potenciál, aby ich zhodnotenie porazilo priemernú infláciu za obdobie do splatnosti toho-ktorého dlhopisu či za obdobie minimálneho investičného horizontu dlhopisových fondov.

Milionári, ale aj rôzne ekonomické projekcie totiž čakajú, že aktuálne vysoké inflačné tlaky postupne ustúpia. Plusom pre podnikové dlhopisy pre časť milionárov je fakt, že v časoch turbulencií na finančných trhoch a zvýšenej averzie voči riziku sú v porovnaní s akciami menej volatilné.

Startupy

Dôvera v startupy sa medzi milionármi znížila, čo súvisí so všeobecným ekonomickým spomalením a značným zdražením financovania pri sprísnení finančných podmienok a podkopaním biznis dôvery. Pre začínajúce firmy, ktoré sú spravidla stratové, sú to silné negatívne faktory komplikujúce ich podnikanie a miera ich prežitia sa preto môže zásadne znížiť.

Zlato

Pohyby na finančných trhoch a pád cien väčšiny tried hlavných finančných aktív zvýšili u našich milionárov popularitu zlata. Žltý kov bol takisto zasiahnutý výpredajmi, napriek statusu bezpečného prístavu, no to práve mohlo byť dôvodom rastu očakávaní jeho zhodnotenia. Jednoducho milionári môžu mať očakávania, že pokles má už za sebou, keď aj väčšina jastrabosti centrálnych bánk je za nami a následné uťahovanie menovopolitických oprát bude už len pozvoľné a čoskoro sa zastaví, čo by sa mohlo pri ekonomickom spomalení pretaviť do kulminácie či poklesu úrokových sadzieb a oslabenia dolára. A to by mohlo byť pre vzácny kov pozitívne.

Kryptomeny

Kryptomeny patrili medzi aktíva, ktoré zaknihovali v minulom roku masívny pokles (väčší ako akcie) a mnohé z nich stratili aj viac ako dve tretiny hodnoty. Ukazuje sa, že boli bublinou, ktorú živila likvidita v centrálnych bankách. Len čo sa ich menová politika otočila o 180 stupňov, ceny najrôznejších kryptomien (podobne ako napríklad ceny NFT obrázkov) sa prepadli. Nepotvrdili svoje postavenie digitálneho bezpečného prístavu. Tomu zodpovedá aj triezvenie slovenských (a aj českých) dolárových milionárov z viery v ne, ktorá poklesla medziročne o 17 percentuálnych bodov na slabých deväť percent. Pochybnosti o zmysle kryptomien malo už v minuloročnom reporte približne 80 percent milionárov na oboch stranách rieky Moravy.

Investície s najzaujímavejším potenciálom pre zhodnotenie - vývoj očakávaní 2013 - 2022

Slovenská republika
Česká republika

Investičné stratégie

Napriek turbulentným časom na finančných trhoch za ostatných 12 mesiacov s poklesom cien väčšiny finančných aktív slovenskí a českí dolároví milionári neuvažovali nad rozpredajom akciového portfólia. Sú presvedčení, že akcie sa skôr či neskôr vrátia k rastu a stačí počkať.

Až 76 percent slovenských a podobný podiel českých milionárov drží alebo zvažuje držať vyšší podiel hotovosti, aby mohli využiť investičné príležitosti, ktoré prinášajú korekcie na burzách. Väčšina opýtaných tak vníma súčasnú pesimistickú atmosféru ako príležitosť nakúpiť aktíva so zníženými valuáciami, ktoré boli ešte začiatkom roku 2022 na úrovni historických maxím alebo v ich blízkosti. Takmer 40 percent z nich konštatovalo, že už nakúpili akcie za nižšie ceny, a značná časť z nich avizovala, že to zvažuje urobiť. Zaujímavé je, že vyše tretina z nich už investovala do firiem so silnými základmi zo sektora energetiky, ťažkého priemyslu či strojárstva a rovnaký podiel z nich zvažuje, že to urobí.

Investičné stratégie

Vo všeobecnosti zhruba 40 percent milionárov z bývalého Československa diverzifikovalo svoj finančný majetok a rovnaké percento to zvažovalo urobiť. Zhruba štyria z desiatich milionárov nakúpili nehnuteľnosti s cieľom diverzifikácie a vyváženia portfólia pri poklese cien jeho rizikovejších zložiek a ďalších 30 percent milionárov zvažovalo takýto krok. Reality sú medzi nimi vnímané ako relatívne bezpečné defenzívne investície, od ktorých očakávajú dlhodobo jedno z najzaujímavejších zhodnotení a pri ktorých nepredpokladajú zásadný pokles cien. Viac ako polovica z nich nakúpila alebo zvažovala nakúpiť zahraničnú nehnuteľnosť.

Len máloktorí z milionárov zvýšili podiel komodít na portfóliu s cieľom zaistiť sa voči inflácii, hoci rádovo tretina takýmto spôsobom uvažovala. Komodity sú pritom jedna z mála tried aktív, ktorým sa v roku 2022 darilo.

Vo všeobecnosti sa investičné postoje slovenských a českých milionárov príliš neodlišujú. Výrazný rozdiel však nastáva ohľadne aktuálneho postoja k rastu úrokových sadzieb. Až 66 percent českých milionárov využilo vyššie úroky sporiacich produktov na zaparkovanie časti voľného kapitálu do nich a 16 percent zvažuje tento postup. Na Slovensku tento krok urobila asi pätina milionárov a rovnaké percento sa nad tým zamýšľa. Výrazný rozdiel v prístupe plynie z toho, že v Českej republike sú úrokové sadzby vďaka agresívnejšiemu prístupu Českej národnej banky v porovnaní s ECB výrazne vyššie ako v eurozóne. To je dôvod, že viac českých ako slovenských milionárov využilo pokles cien dlhopisov (a rast ich výnosov do splatnosti) na ich nákup.

Podniknuté a zvažované zmeny investičných stratégií

Slovenská republika
Česká republika

Prístup k investíciám do akcií

Väčšina slovenských milionárov pripúšťa, že sú v prvom rade podnikatelia a nemajú čas udržiavať si dostatočný prehľad o akciách a finančných trhoch vo všeobecnosti. A preto dajú na odporúčania odborníkov, najmä svojich privátnych bankárov, s ktorými konzultujú aj aktuálne otázky, ako sa postaviť pri investovaní k inflácii. To môže byť aj jedným z vysvetlení, prečo preferujú aktívne investície pred pasívnym nákupom širokého trhu prostredníctvom ETF fondov.

Časovanie trhu je jednou z najčastejších chýb neskúsených investorov, ktorá stojí väčšie straty, ako keby počas poklesu ostali zainvestovaní. Viac ako 80 percent dolárových milionárov z československého regiónu si to aj vďaka svojmu investičnému rozhľadu a skúsenostiam uvedomuje a tvrdí, že pre úspech v investovaní je dôležitejší výber akcií než časovanie.

Prístup k investíciám do akcií

Viac ako tri štvrtiny milionárov investujú dlhodobo a pravidelne a príliš ich neznervózňuje súčasný výkyv trhov. Hlavnou výhodou takéhoto prístupu je priemerovanie cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku, demografického vývoja a rastu životnej úrovne. Trhy a ekonomika sa totiž vždy dokázali z najrôznejších kríz spamätať, vymazať straty a posunúť sa na nové historické maximá. Potvrdilo sa to pri dot.com bubline v roku 2001, finančnej kríze z prelomu rokov 2008 a 2009 aj po prvotnom koronašoku v roku 2020. Rovnaký scenár sa očakáva aj v prípade aktuálneho komoditného ponukového šoku, vysokej inflácie a zvýšeného geopolitického napätia.

Väčšina milionárov sa úplne alebo čiastočne stotožňuje s výrokom, že budúcnosť patrí technologickému sektoru a predpokladá, že sa vráti k dynamickému rastu podobnému spred roku 2022. Jednoducho veria ďalšiemu pokroku ľudstva, ktorý je nezastaviteľný.

Prístup k investíciám do akcií

Otestuj sa a zisti, ako blízko máš k zmýšľaniu milionárov