1.

Vývoj v posledných mesiacoch viedol k tomu, že mnohí z nás museli dočasne zmeniť svoj životný štýl a denný režim. Budeme Vám teraz ukazovať výroky, ktoré sme počuli od iných milionárov, keď hovorili o zážitkoch z pandémie. Pri každom, prosím, uveďte, či opisuje aj Vašu skúsenosť z posledných mesiacov. Môžete vybrať 3 výroky