1.

Budeme Vám ukazovať rôzne výroky, ktoré sme počuli od dolárových milionárov, keď sa zamýšľali nad životom a svojím podnikaním. Pri každom, prosím, vždy uveďte, ako veľmi s ním súhlasíte? Vyberte jeden z faktorov.

Rozhodne súhlasím
Celkom súhlasím
Celkom nesúhlasím
Vôbec nesúhlasím
Neviem, nechcem odpovedať
Firma môže byť úspešná a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu a spoločnosti. Nie je v tom rozpor.
Veľké svetové problémy ľudstva, napríklad klimatické zmeny, sú aj veľkými podnikateľskými výzvami a podnikateľskými príležitosťami.
Štátna správa je neschopná. Riešiť problémy a veci skutočne posunúť vie podnikateľský sektor.
Najprv by sa mal podnikateľ sústrediť na vybudovanie životaschopného a úspešného podniku. Až potom sa jeho prioritou môže stať pomoc druhým a svetu.
Firmy, ktoré sa správajú nezodpovedne, nemajú budúcnosť.
Peniaze pre mňa neznamenajú toľko, ako možnosť niečo vo svete zmeniť k lepšiemu.
Elektromobily síce môžu pomôcť stavu životného prostredia, ale sú výrazne menej praktické na používanie.
Elektromobily a elektromobilita celkovo majú nižšiu uhlíkovú stopu, než výroba a prevádzka vozidiel s konvenčným pohonom.
Zaujímam sa o najnovšie technológie, a pokiaľ je to možné, skúšam ich vo svojom podnikaní alebo vo svojej domácnosti.