1.

A do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi týkajúcimi sa diania v spoločnosti?

Rozhodne súhlasím
Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Slovenská republika by sa mala snažiť o potravinovú sebestačnosť aj za podmienky zvýšenia cien potravín.
Otázka národnej bezpečnosti by mala byť dôležitým kritériom pri štátnych zákazkách (napr. dostavba jadrovej elektrárne, 5G mobilná sieť a pod.).
Kvôli intenzívnemu a detailnému zameraniu médií na koronavírus časť verejnosti podľahla panike.
Zmena prístupu ku krajine a hospodáreniu v nej by mala byť jednou z hlavných priorít našej krajiny, ak nechceme čeliť ekologickej katastrofe.
Mladšia generácia ustupuje od rešpektu voči zavedeným autoritám a poriadkom.
Situácia v USA je príkladom toho, že neschopnosť vyrovnať sa s minulosťou a sociálnymi rozdielmi povedie k napätiu a násiliu vnútri spoločností.