Podnikanie majú v žilách

Flashnews26.09.2018
Flashnew
Oproti svetu sa u nás ešte len formuje prvá vlna bohatých. Kto sú českí a slovenskí dolároví milionári? Ide predovšetkým o muža, podnikateľov. V priemere majú českí dolároví milionári 53 rokov, tí slovenskí majú zase o dva roky menej. Pri pohľade na medzinárodné porovnanie sú naši dolároví milionári ešte stále mladí.

Oproti svetu sa u nás ešte len formuje prvá vlna bohatých, kto sú českí a slovenskí dolároví milionári? Ide predovšetkým o muža, podnikateľov. V priemere majú českí dolároví milionári 53 rokov, tí slovenskí majú zase o dva roky menej. Pri pohľade na medzinárodné porovnanie sú naši dolároví milionári ešte stále mladí. Podľa zahraničného Wealth X World Ultra Wealth Report 2018 je priemerný vek svetového dolárového milionára takmer 61 rokov.

Svet českých aj slovenských dolárových milionárov je svetom mužov. Žien medzi nimi nájdeme naozaj len hŕstku. Aj keď po celom svete medzi bohatými výrazne prevažujú muži, je v Česku aj na Slovensku bohatých mužov viac, než býva v zahraničí zvykom. Tam sa zastúpenie žien odhaduje na 13%.

Hlavným zdrojom príjmu českých a slovenských milionárov je podnikanie. Nie je tak prekvapujúce, že najviac dolárových milionárov aktuálne zastáva pozíciu majiteľa či konateľa firmy (v ČR 51%, v SR 55%) alebo samostatne zárobkovo činné osoby (9% v SR, 7% v SR). Narastajúci vek dolárových milionárov sa začína prejavovať aj v zastávaných funkciách. Celých 14% slovenských a 7% slovenských bohatých je vo funkcii člena dozornej rady alebo predstavenstva, čo môže súvisieť v mnohých prípadoch s odovzdávaním žezla nástupcom a ponechanie si len kontrolná rola vo vybudovaných impéria. V penzii je potom celých 9 % slovenských a 15 % českých dolárových milionárov. Rolu zamestnanca zastáva 4 % vo vedúcich pozíciách (12 % v ČR) a z pozície špecialistov potom 7 % slovenských bohatých (2 % v ČR).

Aj v zahraničí sú milionári predovšetkým podnikatelia (67 %), dedilo iba 11 % z nich a zvyšný podiel zaberajú dediči, ktorí však svojím podnikaním majetok znásobili.