1.

Z nasledujúcich typov investícii vyberte tie, od ktorých by ste v súčasnej dobe očakávali najzaujímavejšie zhodnotenie Označte maximálne 3 investície.