1.

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi týkajúcimi sa Európskej únie?

Rozhodne súhlasím
Skôr súhlasím
Skôr nesúhlasím
Rozhodne nesúhlasím
Európska únia by sa mala federalizovať s cieľom zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a postavenie vo svete.
Európska únia by sa mala výhradne zameriavať na spoločný trh a ostatné rozhodovanie a riadenie ponechať na vlády členských krajín.
Európska únia by mala zohrávať zásadnú úlohu v obmedzení dopadu pandémie koronavírusu na hospodárstvo členských krajín.
Nárast objemu finančných darov (grantov) zo severu na juh Európskej únie, ktorý je zahrnutý v pláne obnovy EÚ (Next Generation), je potrebný.
Európska únia má emitovať dlh, za ktorý spoluručia všetky členské štáty rovným dielom.
Spoločné európske dane, ktoré budú priamym príjmom rozpočtu EÚ, by mali byť zavedené.
Európska únia by sa mala snažiť znižovať uhlíkovú stopu (New Green Deal) aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu.
Európska únia mala konať aktívnejšie v začiatkoch a v priebehu pandémie koronavírusu.